Kontakt

Dialogisch - Florian Christensen -
Bildung, Beratung und Focusing
info@dialogisch.ch
Telefon 0041 +79 226 54 47
Trollstr. 20
8400 Winterthur

Kontakt Dialogisch

Praxis

Beratung, Coaching und Kurse finden hier statt:
Trollstrasse 20, 8400 Winterthur

Trollstr. 20 Map Lageplan